Учебен център "Хитко РХ" Разград провежда обучение съгласно Наредба №12 от 22.04.
2009 г. за правоспособност на лицата за работа с техника по следните категории:
1. категория Твк – колесни и верижни трактори и агрегатирани към тях работни
машини;
2. категория Твк-З – специализирана и специална самоходна земеделска
техника;

Центърът разполага със собствена учебна база. В специализиран кабинет, оборудван
с нагледни средства, се провежда теоретичното обучение. Практическото обучение се
провежда с учебна техника John Deere /трактор и комбайн/, на учебна площадка и в
реални условия.

категория твк категория Твк-З