Категория C Автошкола Хитко РХ - Разград

Товарни автомобили, чиято допустима максимална маса надвишава 3500 кг; към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг;

Изисквания

Кандидатът трябва да е на възраст не по-малко от 18 навършени години. Да притежава правоспособност за управление на моторни превозни средства от категория В и свидетелство за минимум  основно образование. 


Документите за записване са:

  1. Лична карта,
  2. оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование,
  3. шофьорска книжка и талон,
  4. удостоверение за психологическа годност.

Обучение

В шофьорският курс са включени 14 учебни часа теория + 20 учебни часа практика на полигон и градско кормуване

Изпит

листовки (вътрешен и външен), практика (вътрешен и външен)

Запишете се онлайн за Категория C тук