Категория B+E Автошкола Хитко РХ - Разград

Шофьорски курс категория BE (ремаркета)

Състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория В с допустима максимална маса по-голяма от 4250 kg (Допустимата максимална маса на състава трябва да бъде равна или по-голяма от посочената цифра в F3 на големия талон на ПС):

Изисквания:

Кандидата да притежава B категория 


Документи

Необходимите документи за записване в този курс са:

  1. Лична карта,
  2. оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование,
  3. шофьорска книжка и контролен талон
  4. 2бр. снимки


Обучение:

В шофьорският курс са включени 12 учебни часа практика

Изпит:

Управление на автомобил с ремарке на полигон и в градски условия

Запишете се онлайн за Категория B+E тук