cc 2016TOC040002 01 640 040Шофьорски курс категория B / B/78/ (автоматик)

Изисквания:

Кандидата да има навършени 17 години и 9 месеца - за B категория


Документи

За записване на курс от категория   В са ви необходими следните документи:

  1. Лична карта,
  2. оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование
  3. 3 броя снимки.

Обучение:

В шофьорският курс са включени 40 учебни часа теория и 31 учебни часа практика (възможност за допълнителни часове

Теорията се провежда в сградата на Автошкола ХИТКО РХ –. Гр.Разград ул.Вит №21 и е с продължителност 1 седмица


Практическото обучение се провежда в предварително уговорен час с инструктор, като могат да се вземат максимално 2 учебни часа на ден. 

Изпит:

листовки (вътрешен и външен) и градско управление на автомобил (вътрешен и външен)