Категория С+E Автошкола Хитко РХ - Разград

Шофьорски курс категория C+E (тирове, ремаркета)

Състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория С и ремарке с допустима максимална маса над 750 кг;

Изисквания:

Кандидата да има навършени 21 години и да притежава категория C от минимум 1 година 


Документи:

  1. Лична карта
  2. оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование.
  3. Шофьорска книжка и контролен талон.

Обучение:

В шофьорският курс са включени 4 учебни часа теория и 16 учебни часа практика

Изпит:

теория + управление на учебна площадка и в населено място

Запишете се онлайн за Категория С+E тук