Категория М Автошкола Хитко РХ - РазградВодачът, който притежава правоспособност за управление на МПС от категория М може да управлява дву или триколесно пътно превозно средство, което има обем на двигателя до 50 куб. см. и чиято конструктивна максимална скорост не надвишава 45 км/ч. Кандидатите за категория М трябва да са на възраст не по-малко от 16 г. Обучението се състои от теоретична част съдържаща 36 учебни часа - обучение на модули – БД. Продължението на обучението е не по-малко от 6 учебни дни.Обучението завършва с вътрени изпити по теория и практика. Обучението завършва с вътрешен изпит по теория. Изпитът пред ДАИ се състои от теоретична част.

Запишете се онлайн за Категория М тук