maxresdefault 1Категория A2 


Дава право на управление на мотоциклети с мощност , която не превишава 35kW, и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,2 kW/kg .


Изисквания:

Кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А2 трябва:

При започване на обучението кандидатът трябва да е на възраст не по-малко от 17 години и 9 месеца. Документи:


За записване на курс от категория А2 са ви необходими следните документи:

 1. Лична карта,
 2. оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование
 3.  3 броя снимки.

 

Обучение:

За притежателите на категория В, C, CE, D, обучението е само практическо и се състои от 20 часа кормуване на полигон и градско управление.
Обучението на курсисти без свидетелство за управление на МПС от по-горните категории е 40 часа теория и 20 часа кормуване на полигон и градско управление.


Изпит:

Теория – листовки за тези, които нямат категория В 
Практика – полигон, градско

 

Автошкола "Хитко РХ" Разград разполага със собствена учебна база в която се провежда теоретичното обучение за всички категории, в специализирани учебни кабинети, оборудвани с необходимите учебни пособия. Учебния център "Хитко РХ" разполага със следните моторни превозни средства: мотоциклет: Ямаха TW 200, леки автомобили: Фолксваген Голф 5 плюс, Ауди А3 автоматик, товарен автомобил: Ивеко. Теоретичното обучение в Учебен Център "Хитко РХ" се провежда в лицензиран от ИААА кабинет с видеонаблюдение, според изискванията на наредба № 38 на МТ. Може да се възползвате и от компютърна програма за обучение и провеждане на текущ контрол и предварителен изпит. Ние предлагаме: Безплатни учебни материали Атрактивни ценови условия Професионално обучение Разсрочено плащане График на обучение, съобразен с Вашето свободното време.

Автошкола "Хитко РХ" Разград предлага обучение на автомобил с автоматични скорости.

Автошкола Хитко РХАвтошкола РазградАвтошкола Хитко РХ Разград

 

ys125

Категория A1 

а) мотоциклети с работен обем на двигателя не повече от 125 куб.см, с максимална мощност не повече от 11 кW и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,1 кW/кg;
б) триколесни моторни превозни средства с мощност, която не превишава 15 кW;

Лице с правоспособност за категория „А1” има право да управлява:

а) мотоциклети с работен обем на двигателя не повече от 125 куб.см, с максимална мощност не повече от 11 кW и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,1 кW/кg;
б) триколесни моторни превозни средства с мощност, която не превишава 15 кW.Лице с права за управление на МПС от категория „А1” има право да управлява и МПС от категория „АМ”.
Изисквания:

Кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „А1” трябва:
- да е на възраст не по-малко от 15 години и 9 месеца. ;
- да е завършил основно образование.Документи:

 1. За записване на курс от категория А1 са ви необходими следните документи:
 2. -Лична карта
 3. -Оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование
 4. -3 броя снимки.

Обучение:

40 часа теория и 20 часа кормуване на полигон и градско управление.


Изпит:

Теория – листовки за тези които нямат категория В 
Практика – полигон, градско

Прочети още: Категория А1 Автошкола...
 

Категория М Автошкола Хитко РХ - РазградВодачът, който притежава правоспособност за управление на МПС от категория М може да управлява дву или триколесно пътно превозно средство, което има обем на двигателя до 50 куб. см. и чиято конструктивна максимална скорост не надвишава 45 км/ч. Кандидатите за категория М трябва да са на възраст не по-малко от 16 г. Обучението се състои от теоретична част съдържаща 36 учебни часа - обучение на модули – БД. Продължението на обучението е не по-малко от 6 учебни дни.Обучението завършва с вътрени изпити по теория и практика. Обучението завършва с вътрешен изпит по теория. Изпитът пред ДАИ се състои от теоретична част.

Прочети още: Категория М Автошкола...
 

a4pdix3x.ihq

Курс категория A (мотоциклети)

С тази категория се дава правоспособност за управление на мотоциклет с работен обем над 600 куб. см, максимална мощност над 50 кw и отношение мощност (kW) /тегло (kg) не по-малко от 0,25 kW/ kg.

Изисквания:

Кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А трябва:

- да е на възраст не по-малко от 24 години или:

а) 21 години за придобиване на правоспособност за триколесни МПС с мощност, превишаваща 15 кW;
б) 
20 години, когато кандидатът притежава свидетелство за управление на мотоциклет от категория А2, не по-малко от две години;

- да отговаря на изискванията за физическа годност, определени в Наредбата по чл.152а ЗДвП;
- да е завършил минимум основно образование.
При започване на обучението кандидатът трябва да е на възраст, както следва:

- по-малко от 23 години и 9 месеца или:

а) 20 години и 9 месеца за придобиване на правоспособност за триколесни МПС с мощност, превишаваща 15 кW;
б) 19 години и 9 месеца, когато кандидатът притежава свидетелство за управление на мотоциклет от категория А2, не по-малко от две години. 


Документи:

За записване на курс от категория А са ви необходими следните документи:

 1. Лична карта,
 2. оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование
 3. 3 броя снимки.


Обучение:

За притежателите на категория В, C, CE, D, обучението е само практическо и се състои от 20 часа кормуване на полигон и градско управление.
Обучението на курсисти без свидетелство за управление на МПС от по-горните категории е 40 часа теория и 20 часа кормуване на полигон и градско управление.
 

Изпит

Теория – листовки за тези които нямат категория В 
Практика – полигон, градско

Прочети още: Категория А Автошкола...
 

cc 2016TOC040002 01 640 040Шофьорски курс категория B / B/78/ (автоматик)

Изисквания:

Кандидата да има навършени 17 години и 9 месеца - за B категория


Документи

За записване на курс от категория   В са ви необходими следните документи:

 1. Лична карта,
 2. оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование
 3. 3 броя снимки.

Обучение:

В шофьорският курс са включени 40 учебни часа теория и 31 учебни часа практика (възможност за допълнителни часове

Теорията се провежда в сградата на Автошкола ХИТКО РХ –. Гр.Разград ул.Вит №21 и е с продължителност 1 седмица


Практическото обучение се провежда в предварително уговорен час с инструктор, като могат да се вземат максимално 2 учебни часа на ден. 

Изпит:

листовки (вътрешен и външен) и градско управление на автомобил (вътрешен и външен)

 

Категория B+E Автошкола Хитко РХ - Разград

Шофьорски курс категория BE (ремаркета)

Състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория В с допустима максимална маса по-голяма от 4250 kg (Допустимата максимална маса на състава трябва да бъде равна или по-голяма от посочената цифра в F3 на големия талон на ПС):

Изисквания:

Кандидата да притежава B категория 


Документи

Необходимите документи за записване в този курс са:

 1. Лична карта,
 2. оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование,
 3. шофьорска книжка и контролен талон
 4. 2бр. снимки


Обучение:

В шофьорският курс са включени 12 учебни часа практика

Изпит:

Управление на автомобил с ремарке на полигон и в градски условия

Прочети още: Категория B+E...
 

Категория C Автошкола Хитко РХ - Разград

Товарни автомобили, чиято допустима максимална маса надвишава 3500 кг; към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг;

Изисквания

Кандидатът трябва да е на възраст не по-малко от 18 навършени години. Да притежава правоспособност за управление на моторни превозни средства от категория В и свидетелство за минимум  основно образование. 


Документите за записване са:

 1. Лична карта,
 2. оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование,
 3. шофьорска книжка и талон,
 4. удостоверение за психологическа годност.

Обучение

В шофьорският курс са включени 14 учебни часа теория + 20 учебни часа практика на полигон и градско кормуване

Изпит

листовки (вътрешен и външен), практика (вътрешен и външен)

Прочети още: Шофьорски курс...
 

Категория С+E Автошкола Хитко РХ - Разград

Шофьорски курс категория C+E (тирове, ремаркета)

Състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория С и ремарке с допустима максимална маса над 750 кг;

Изисквания:

Кандидата да има навършени 21 години и да притежава категория C от минимум 1 година 


Документи:

 1. Лична карта
 2. оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование.
 3. Шофьорска книжка и контролен талон.

Обучение:

В шофьорският курс са включени 4 учебни часа теория и 16 учебни часа практика

Изпит:

теория + управление на учебна площадка и в населено място

Прочети още: Категория С+E...
 

Всеки водач на МПС разполага с определен брой контролни точки. Първоначалният им размер е 39 бр.Отнемането на контролните точки се извършва въз основа на влязло във сила наказателно постановление. При обжалване на наказателното постановление се възстановяват служебно контролните точки само за отмененото от съда наказание.Водачът на който са отнети всички контролни точки, губи правоспособността си и е длъжен да върне свидетелството си за управление на МПС в съответната служба на МВР.

Прочети още: Възстановяване на...
 

Опреснителни часове Автошкола Хитко РХ - РазградОпреснителни часове - Автошкола Хитко РХ - Разград.

Опреснителни часове за всички, които имат документ за правоспособност, но не се чувстват сигурни на пътя. Преподавател по кормуване ще Ви помогне да утвърдите знанията си.

Прочети още: Опреснителни часове...
 

Изпит Автошкола Хитко РХ - Разград

ОФИЦИАЛЕН ТЕОРEТИЧЕН ИЗПИТ

Теоретичните изпити се провеждат чрез решаване на тест на хартиен носител или по електронен начин. Тестовете за различните категории обхващат само темите за съответната категория.
Не се допуска коментар на изпитните въпроси по време на решаването им.
За категория "В" изпитният тест съдържа 45 въпроса. Максималният брой точки, от правилни отговори на всички изпитни въпроси е 97. Теоретичният изпит е успешно положен, когато кандидатът има не по-малко от 87 точки.

Прочети още: Изпит Автошкола Хитко...